Kantavslut

Vid takfoten (takets nederkant) avslutas takvegetationen med ett kantavslut.

Kantavslutet ger ett distinkt avslut av takvegetationen och skyddar den yttersta kanten av växtligheten. Kantavslutet utgörs av en vinklad plåt och i vinkeln finns utstansade hål där överskottsvattnet från takvegetationen kan rinna av taket.

Kantavslut till sedumtak

Kantavslut kan även användas vid takets gavlar om takkonstruktionen saknar konstruktion för vindskivor eller sarg. I dessa fall används kantavslut utan dräneringshål eftersom man inte vill ha något avrinnande vatten från dessa sidor av taket. På låglutande tak med invändig avvattning finns vanligtvis sarger runt om takytan och i dessa fall används inget kantavslut.

Kantavsluten tillverkas i rostfritt stål.

Produktfakta


kantavslut till sedumtak KA50KA50
Artikelnr: 9-12516
Höjd: 50mm
Längd 2000mm
Används vid lutningar: 0-27°

  

 

kantavslut till sedumtak ka50ek

KA50EK (eklist)
Artikelnr: 8-12108
Höjd: 50mm
Längd 2000mm
Används vid lutningar: 0-27°