ND 5+1 dräneringslager

ND 5+1 används som dräneringslager på låglutande tak i uppbyggnader för sedumtak.

Den består av formpressad, profilerad matta av polystyren. På båda sidor omges den av skyddande fiberduk eller film. ND dräneringslager finns andra modeller med varierande dräneringskapacitet. De har alla en låg vikt och ger en minimal bygghöjd. De håller en konstant dräneringsförmåga även efter lång tid av hög tryckbelastning. ND skyddar dessutom tätskiktet mot nötning och mekaniska skador.

Produktfakta

ND 5+1 dräneringslager

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

Nophadrain Dränering
Produktdatablad för Nophadrain 5+1 Produktinformation »

Samtliga dräneringsmaterial från Nophadrain är CE-märkta enligt standarden BS EN 13252.

CE

 

Produkten är bedömd av:

Byggvarubedömd