Takgödsel

Gödsling av sedumtak
Genom att tillföra näring till takvegetationen håller sig växtligheten frodigare och tätare.

Takytan gödslas vid behov 1 gång om året med Veg Techs takgödsel. Lämplig gödselgiva är 30 g/m². Första gödslingen utförs året efter montaget.

Gödsling kan utföras mellan tidig vår och tidig höst.


takgödsel näring till taket
Gödsla taket en gång/år!

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.