Takgödsel

Genom att tillföra näring till takvegetationen håller sig växtligheten frodigare och tätare.

Lämplig gödselgiva:


Sedumtak: 30 gr/m², 1 gång/år. Första gödslingen utförs året efter montaget. 
Torräng för tak: 25 gr/m², 1 gång vart 3:de år

Gödsling kan utföras mellan tidig vår och tidig höst.

takgödsel näring till taket

Produktfakta


Artikelnr: 8-12065