Vanliga frågor

Får taket fuktskador?
Kontakta din tätskiktsleverantör för rätt val av tätskikt som är anpassat för sedumtak. Överskottsvatten dräneras bort via dräneringslagret under sedummattan och rinner av taket. Ett tätskikt som täcks med vegetation kommer att få en längre livslängd eftersom vegetation skyddar tätskiktet mot UV-strålningen.

Behöver jag klippa taket?
Sedumtak behöver inte klippas. Vegetationen blir aldrig högre än ca 10 centimeter med sina blomställningar på sommaren. På hösten vissnar örter och gräs ned och vissna blomställningar kan plockas bort. Gör du ingenting så sköter det sig självt, dött material bryts ned och ny vegetation växer upp till våren.

Blåser taket bort vid storm?
Veg Techs sedummatta är genomsläpplig och vindsuget har svårt att få fäste.

Kan man skotta snö på taket?
Ja, lämna ca.10 cm snö så inte sedummattan skadas.

Hur många arter är det på sedumtaket?
Veg Techs sedummatta innehåller 9-12 olika arter med olika färg och form.

Blir det insekter i huset?
Nej, det blir inte fler insekter inne i huset. Men ute på taket lever olika insekter. Under blomningen kommer fjärilar, humlor, bin och fåglar att vara flitiga besökare. Växter främjar pollinering och biologisk mångfald.


Skall jag ha hängrännor?

Hängrännor skyddar fasaden från droppande vatten. Ett sedumtak gör att avrinningen minskas och har en fördröjande förmåga. Taket kommer att droppa längre tid än ett vanligt tak.

Är sedumtaket brandfarligt?
Veg Techs sedumtak är brandgodkänd i klassen för taktäckningar. Denna typ av vegetation är brandsäker dels för att den organiska halten (brännbart material) är så låg och dels för att vegetationen till stora delar består av vatten.

Fungerar taket som isolering?
Taket fungerar som isolering mot uppvärmning på sommaren och ger en jämnare temperatur.

Måste jag vattna taket?
Ett sedumtak klarar sig normalt på den nederbörd som faller över taket och som fördröjs i jord och fukthållande lager. Under torra perioder särskilt under våren bör taket vattnas igenom. Har man ett brant tak som är sol- och vindexponerat kan droppbevattning göra att taket håller en jämnare kvalitet och ser trevligare ut även under torra perioder.

Behöver jag gödsla taket?
Tillför näring till ytan för frodigare och tätare växtlighet. Rekommendationer finns i Veg Techs skötselanvisningar.