TORRÄNG FÖR TAK

Äng på takTorräng för tak är en odlad ängsmatta som även kan anläggas på mark. Den innehåller ett 20-tal tåliga arter med sedum, örter och gräs. Veg Techs system och uppbyggnad uppfyller höga krav på säker dränering och lång livslängd. Beroende av årstid och geografisk placering kommer ängstakets utseende och egenskaper med tiden variera och anpassa sig till platsens lokala förutsättningar.

 

Med god planering av vegetation kan den biologiska mångfalden ökas och harmonieras med den lokala floran och faunan. Gröna levande miljöer påverkar oss människor positivt och bidrar till rekreation, skönhetsupplevelser och ekosystemtjänster. En god bebyggd miljö!

 

Produktfördelar


Hydropack® gröna ta Snabb etablering - kortare etableringstid än platsbyggda system

Hydropack® gröna ta Svenskt material - artmix som anpassar sig till platsens förutsättningar

Hydropack® gröna ta Hög biodiversitet - främjar ett rikt djurliv av fjärilar, humlor och fågla

Hydropack® gröna ta Minskad avrinning av regnvatten - lokalt omhändertagande av dagvatten

Hydropack® gröna ta LEED och BREEAM - gröna tak ger högre poäng i miljöcertifieringssystem

Hydropack® gröna ta Byggvarudeklarerade - bedömda i Byggvarubedömningen & Sunda hus

 

Uppbyggnad:


Torräng för takLåglutande tak 0-5°:
Vikt vattenmättad: 130-190 kg/m²
Vattenhållande förmåga: 65-100 l/m²
Bygghöjd: 120-150 mm

1. Torrängsmatta
2. Veg Tech takjord
3. Grodan - vattenhållande skikt
4. ND 220 - dränerande skikt
5. Rotskydd 80

 


ÄngstakLutande tak 5-14°
Vikt vattenmättad: 130-190 kg/m²
Vattenhållande förmåga: 65-100 l/m²
Bygghöjd: 110-140 mm

 

1.  Torrängsmatta
2. Veg Tech takjord
3. Grodan - vattenhållande skikt
4. Rotskydd 80

Sedum-ört-grästak
Torräng för tak i höstskrud.

 

Produkter som ingår:

TorrängsmattaND 220Grodan - vattenhållande lagerRotskydd80TakjordKantavslutFotplåtHasoporTakgödsel