Torräng för tak

Låt naturen flytta in i staden! 

Vi står inför en utmaning när våra städer växer och artrika marker ersätts med bostäder. Veg Techs uppbyggnad för Äng på tak har minimal vikt och systemen är välbeprövade. Vi har ett brett urval av produkter som är enkla att anlägga med arter som står emot torka och vindutsatta lägen.
Torräng för tak
har en ängsliknande karaktär med ett artrikt innehåll av sedum, torktåliga örter och gräs. Takjordens tjocklek har en direkt påverkan på hur etablerade arter klarar sig i torrängsmattan. Om bjälklagskonstruktionen tillåter, kan bygghöjden med fördel ökas från 40 mm genom att mer substrat tillförs i takjordslagret. Uppbyggnaden får då en högre vattenhållande förmåga och växternas rotsystem får mer plats att utvecklas.

Olika uppbyggnader:

 

Låglutande tak 0-5°:

naturtak1. Torrängsmatta
2. Veg Tech takjord
3. Grodan - vattenhålladne skikt
4. ND 220 - dränerande skikt
5. Rotskydd 80

Torräng för tak


Lutande tak 5-14°

engstak

1.  Torrängsmatta
2. Veg Tech takjord
3. Grodan - vattenhållande skikt
4. Rotskydd 80

 

vattenhållning tak
Sedum-ört-grästak
Torräng för tak i höstskrud.

 

Produkter som ingår:

TorrängsmattaND 220Grodan - vattenhållande lagerRotskydd80TakjordKantavslutFotplåtHasoporTakgödsel

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.