Takgödsel

Gödsling av torräng för tak
Veg Techs torrängsmatta består av ängsväxter med små krav på näring.
Systemet har dock en begränsad reserv i uppbyggnaden.

Artikelnr: 8-12065
- Gödsling utförs vid behov under april-juli.
- Rekommenderat vart 3:e år.
- Veg Techs takgödsel. Lämplig gödselgiva är ca. 25 gr/m².

takgödsel näring till taket