Stadsgrönska

Passa på att planera in mer stadsgrönska för en god bebyggd miljö.

Boverket går ut och ger mer än 1 miljard i bidrag till kommuner som investerar i stadsgrönska.
Pengarna kan användas till gröna tak, planteringar, dagvattenanläggningar, våtmarker precis det som vi är experter på.
Kontakta oss på Veg Tech, så berättar vi mer om vad vi kan göra för just era gröna projekt.

Information »
Ansökan görs genom boverket »

Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt nätverk där biologisk mångfald bevaras och viktiga ekosystemtjänster främjas.

grön infrastruktur Stadsgrönska sedumtak gröna tak

1. Örtpluggplantor - designa din biotop efter eget artval
2. Sedum i trafikmiljö - lågväxande och tålig Sedum
3. Pelleplatta - snabbinstallerad markarmering
4. Sedum på murkrön - lågväxande och tålig
5. Rabattstöd - formbar och ger lättare underhåll
6. Perennmatta - färdigt resultat direkt
7. Gröna tak & Sedumtak - minskar avrinningen med upp till 50%
8. Gröna gårdar & Takträdgårdar - säkra och långtidsstabila uppbyggnader
9. Biotoptak - biologisk mångfald
10. Torräng för tak - hög vattenhållande förmåga
11. Gröna Vajern - fasadgrönska
12. Växtskärmar - tar minimalt med plats
13. Duckbill - smidig skötsel utan trädstöd
14. Ängsvegetation - snabb etablering, gynnar pollinatörer
15. Strandrullar - naturanpassade erosionskydd
16. Flytande våtmark - förbättrad vattenkvalitet
17. Maxi- och pluggplantor - snabb rotning, inhemska arter
18. Strandmattor - snabb etablering vid dammbyggnad

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.