Stadsgrönska

Passa på att planera in mer stadsgrönska för en god bebyggd miljö.
Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt nätverk där biologisk mångfald bevaras och viktiga ekosystemtjänster främjas.

grön infrastruktur Stadsgrönska sedumtak gröna tak

1. Örtpluggplantor - designa din biotop efter eget artval
2. Sedum i trafikmiljö - lågväxande och tålig Sedum
3. Pelleplatta - snabbinstallerad markarmering
4. Sedum på murkrön - lågväxande och tålig
5. Rabattstöd - formbar och ger lättare underhåll
6. Perennmatta - färdigt resultat direkt
7. Gröna tak & Sedumtak - minskar avrinningen med upp till 50%
8. Gröna gårdar & Takträdgårdar - säkra och långtidsstabila uppbyggnader
9. Biotoptak - biologisk mångfald
10. Torräng för tak - hög vattenhållande förmåga
11. Gröna Vajern - fasadgrönska
12. Växtskärmar - tar minimalt med plats
13. Duckbill - smidig skötsel utan trädstöd
14. Ängsvegetation - snabb etablering, gynnar pollinatörer
15. Strandrullar - naturanpassade erosionskydd
16. Flytande våtmark - förbättrad vattenkvalitet
17. Maxi- och pluggplantor - snabb rotning, inhemska arter
18. Strandmattor - snabb etablering vid dammbyggnad