DAGVATTENANLÄGGNINGAR

Naturliga och effektiva erosionsskydd i vattenmiljöer
Veg Techs strandmattor och strandrullar skyddar effektivt strandslänter mot yterosion från nederbörd och vind. Växternas rotsystem binder samman underlaget och förhindrar erosionen att gå på djupet. Vegetation ger ett effektivt skydd mot strömmande vatten och nötningen från vågor.

Nedan visas olika projekt där våra produkter är etablerade.

 

Växtöar med våtmarkseffekt

Jordbrodalen växtöar
Jordbodalen är ett grönområde i sydöstra Helsingborg. Veg Tech har anlagt flytande våtmark i vattendraget. 

 

Etablering av vegetation i Kanaler

Erosionsskydd i kanaler

Den rullformade stommen gör att strandrullen fungerar som ett effektivt skydd i hårt erosionssutsatta partier.
Norra kyrkogården i Visby. Foto till höger visar sex år efter etablering.

Erosionsskydda stränder
Erosionssäkra slänter  med växter

Ett exempel från Finland där en strandsträcka modellerades om och erosionsskyddades med strandmattor.
Bild till höger visar ett år efter etablering.

Strandlinje etableras med kokosnät och pluggplantor

plantor vid grävda dammar

Örtpluggplantor är planterade direkt genom maskorna i kokosnätet som ger ett bra skydd vid etablering.
Växjösjön i centrala Växjö. Bild tagen två månader efter etablering.

Nya dammar etableras med maxipluggplantor

dammdagvattendammar
I det nya bostadsområdet Vikaholm i Växjö har en park anlagts som hämtat inspiration från Afrikas savanner. En damm med maxipluggplantor finns i området. Bilden till höger visar ett år efter första fototagningen.

Erosionsskydda strandkanter mot strömmande vatten

Strömparken växter till vattenmiljöer
I Strömparken monterades i maj 2013 ett stort antal strandmattor i centrala Norrköping. Foto till höger visar 3 månader efter.

Kokosnät
Kokosnät används främst för växtetablering i erosionsutsatta partier för strandslänter och markslänter. Foto till höger visar 2 år efter plantering.