Diken & Regnrabatt

Dike som kan ta emot dagvatten
Svackdike i falköping
Svackdike med en fördröjande effekt av dagvatten uppbyggt med fuktängsmattor i bostadsområde i Falköping. Bild: 1,5 år efter anläggning

LOD - Lokalt omhändertagande av dagvatten

Infiltrationsbädd
I ett äldre bostadsområde anlades en infiltrationsbädd som fördröjer och tar hand dagvatten. I dikets slänter är salttåliga växter planterade och i botten är vattenväxter etablerade.
Bild till höger visar resultat efter 5 månader.

Regnrabatt - minskar risken för översvämning

Infiltrationsbädd
500 stycken örtpluggplantor är planterade i den lokala regnrabatten. Arter: strandråg, stubbtåg, knölsyska, strandtrift, dansk iris, ljung och blåmunkar. Bild till höger visar resultat 3 månader efter plantering.

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

Vi hjälper våra kunder att skapa grönare omgivningar för den framtida gröna staden. Med vårt breda sortiment av högklassiga växtsystem förser vi kunder i hela norden.