DIKEN & REGNRABATT

Dike som kan ta emot dagvatten
Svackdike i falköping
Svackdike med en fördröjande effekt av dagvatten uppbyggt med fuktängsmattor i bostadsområde i Falköping. Bild: 1,5 år efter anläggning

LOD - Lokalt omhändertagande av dagvatten

Infiltrationsbädd
I ett äldre bostadsområde anlades en infiltrationsbädd som fördröjer och tar hand dagvatten. I dikets slänter är salttåliga växter planterade och i botten är vattenväxter etablerade.
Bild till höger visar resultat efter 5 månader.

Regnrabatt - minskar risken för översvämning

Infiltrationsbädd
500 stycken örtpluggplantor är planterade i den lokala regnrabatten. Arter: strandråg, stubbtåg, knölsyska, strandtrift, dansk iris, ljung och blåmunkar. Bild till höger visar resultat 3 månader efter plantering.