Gröna tak

Sedum är en tålig växt som passar för våra tak
Sedumtak Norsborgsdepån
Norsborgsdepån monterades med sedumtak 3950m² oktober 2015. Bild till höger är från september 2017.

Gröna tak fördröjer avrinningen med 50%Sedumtak i Göteborg
Hälso och friidrottsakademien i Göteborg monterades med sedumtak hösten 2010. Bild till vänster är från sommaren 2011 och bild till höger är från sommaren 2017.