GRÖNA TAK

Sedum är en tålig växt som passar för våra tak och de fördröjer avrinningen med 50%.

Sedumtak

I bostadsområdet Sannegården i Göteborg monterades sedumtak på garage 2006. Väderlek, placering, takets ålder och lokala förhållanden avgör hur taket utvecklar sig.

Sedumtak

I bostadsområdet Kolla backe i Kungsbacka monterades sedumtak 2006 på garage och miljöbyggnader. De boende ser takvegetationens alla skiftningar under säsong när de tittar ut på sin gård.