NATURMARKER & ÄNGAR

Blomstrande ängar vid trafikerad väg

Ängar i staden

Ängar i staden! I juni 2016 anlades färdig ängsmatta i en slänt vid Smålandsmuseum i Växjö. Ett år efter blommar ängen artrikt och vackert.

Ängsplantering nära stor trafikkorsning
Plantera äng med plantor
Pluggplantering i Helsingborg juni 2016. Vid en hårt trafikerad korsning i Helsingborg planterades flera arter pluggplantor för att att skapa ängsytor. Mindre underhåll och blomstrande vackert. Foto till höger är från juni 2017.

Återställande av naturmarker
Ängar i olika miljöer
Torräng anlagd med ängsfrö. Bild till höger är tagen 8 år efter anläggning.

Ängsytor i nytt bostadsområdeÄng i bostadsområde
Pluggplantor är stödplanterade för rikare blomning i ett bostadsområde i Växjö. Bilden till höger visar ett år efter.

Hårt trafikerad miljö

Ängar i slänter

Veg Tech anlade färdiga ängsmattor i branta slänter utmed den hårt trafikerade miljön vid Norra länken i Stockholmsområdet. Ängsmattan är odlad i kokosfiber som gör den extra motståndskraftig mot erosion. Foto till höger är tre år efter etablering.

 

FÖRDELAR
• Gynnar pollinering och biologisk mångfald
• Ängar kan anläggas för nya miljöer eller att återskapa gamla ängsmiljöer 
• Kräver lite skötsel jämfört med gräsytor

POLLINERING
Ängen har alltid varit en naturlig del i Sveriges vackra kulturlandskap och bär på en enastående rikedom av arter. Inga andra växtsamhällen på jorden är lika artrika och man kan finna upp till 60 arter på en mindre yta. Nästan alla våra växter behöver en pollinatör. Bina hämtar sin nektar från de utslagna blommorna och pollinationen sker på våren under blomningen. När en blomma pollineras skapas det nya frön som blir till nya växter. En blomma kan ha förutom en smaklig nektar, även en lockande form, vacker färg eller en härlig doft. Ängsblommor gror och växer olika och därför kan ängens utseende variera mellan olika år. För att humlor, bin, flugor och fjärilar ska kunna hålla i gång krävs en naturmiljö där de trivs. Det kan vara en blomstrande äng, en skog eller i en hage. Om dessa försvinner så minskas också utbudet på växter och därmed på sikt våra pollinatörer.

ALTERNATIV FÖR ÄNGSMILJÖER
Förr i tiden var det ängarnas gräs och örter som blev vinterfoder till gårdarnas djur under den långa vintern. Ängarna slogs med lie i mitten av sommaren och det slagna höet fick ligga och fröa av sig innan det räfsades ihop och torkade på hässjor. När våra naturmarker ersätts med täta bostadsområden är det därför viktigt att tänka på hur vi kan ersätta dessa med andra alternativ. Vi på Veg Tech har i mer än 30 år arbetat med produkter och system som gör det möjligt att anlägga ängar och växtlighet inte bara på marken utan även vid höga höjder på taket. Våra växter odlas i Småland med svensk proveniens. Vårt produktutbud för äng kan ge nya möjligheter för en ökad biologisk mångfald. 

SKÖTSEL
För att bibehålla och gynna örtfloran slås ängen varje år. Använd skärande redskap exempelvis slåtterbalk, lie, knivslåttermaskin eller röjsåg/trimmer med välslipad gräsklinga. Klipphöjd bör vara 60-80 mm. Ängen kan slås i slutet av augusti när de flesta örterna har blommat över. Låt det avslagna höet ligga kvar i upp till en vecka så att det får tid att fröa av sig. Allt hö tas därefter bort. En äng har störst artrikedom utan extra gödsel. Om det finfördelade klippet blir kvar göds markytan och ängen kan successivt övergå till en gräsyta. Endast om det visar sig att ängsytan blir extremt mager kan en lätt gödsling utföras med exempelvis långtidsverkande gödselmedel.