PARKER & PLANTERINGAR


Olika timjan lockar till pollinatörer
Stadsparken i Malmö
Perennmattor anlagda i  Stadsparken i Malmö. Trädgårdsdesigner: Stefano passerotti

Färdiga rabatter på anläggningsdagenFärdig rabatt
I stadsparken i Lund anlades perennmattor från veg Tech med Vinca minor, vintergröna


Damm blir en vacker oas i parkmiljön
Dammar ger stadsgrönska
I Ängelholm i närheten av sjukhuset har en mindre damm rustats upp. 

Tre månader efter plantering ser det så här tjusigt ut. Här har strandmattor, maxiplugplantor och svenskäng planterats.

Kräver minimalt utrymme
Växtskärmar på Norra kyrkogården Visby
På Norra kyrkogården i Visby planterades växtskärmar för att skapa avskildhet år 2009.
Foto höger är från juli 2017.

Murgröneskärmar i parken vid Domkyrkocentrum i Växjö
Domkyrkocentrum Växjö

I anslutning till Domkyrkocentrum i Växjö finns en mindre vacker park där växtskärmar pryder en del av rabatten. Bilder visar 4 månader efter maj och september.