SLÄNTER & EROSIONSSKYDD

Planteringar i slänter

Perennmatta skyddar din slänt

När den nya riksvägen mellan Motala och Mjölby byggdes satsade kommunen på en ombyggnad av nuvarande genomfart för en grönare och trevligare innerstadsmiljö. Perennmattor anlades i flera slänter.