TRÄD & ALLÉER

Förankra träd stabilt och säkert
Duckbill plantera
Vackra trädplanteringar i alléer ger ett trevligt intryck. På Astrid Lindgrens Näs har flera träd förankrats med Duckbill, inga störar eller trädstöd behövs för att hålla träden raka vid etablering.