En vacker och fungerande takträdgård bygger på en säker uppbyggnad med rotskydd och korrekt dränering samt en genomtänkt växtbädd med rätt växtval. Vi erbjuder helheten från uppbyggnad, växtprodukter till montage.

Vikt vattenmättad>250 kg/m²
Vattenhållande förmåga>140 l/m²
Bygghöjd250-1030 mm

Läs mer här »