Foajén har en fin takträdgård som Veg Tech har monterat och planterat

Gröna tak

Låt klätterväxterna etableras med Gröna vajern från Veg Tech

Gröna fasader

Ängsblommor

Mark

Maxipluggplantor i damm

Vatten