Markmiljöer

  Markmiljöer

  Perennmatta Veg Tech


  Flera växtprodukter ger ett färdigt resultat från första dagen
  Veg Tech har spännande växtprodukter för markmiljöer. Den största delen av produkterna produceras i egna odlingar i Småland men vi arbetar även med högkvalitativa produkter från externa producenter.

  Prislista
  Till yrkesanvändare inom bygg, trädgårds- eller markanläggare, kommuner, kyrkor erbjuder vi prislista. Kontakta oss med företagsuppgifter till: order@vegtech.se 
  Ta del av vår sortimentslista »

  Erosionsskydd – kokosnät

  Säkra markytan och dina slänter med kokosnät.
  Att plantera växter i kokosnät ger goda förutsättningar till att markarmera en slänt effektivt och att eroderande krafter begränsas.

  Mer om erosionsskydd – kokosnät »

  Erosionsskydd kokosnät från Veg Tech

  Färdig ängsmatta

  Veg Techs egenodlade ängsmatta finns i fyra modeller med
  artsammansättningar som passar för olika miljöer.
  De är enkla att anlägga och ger en naturlig ängsmiljö från första dagen. Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av säsongen med ett lågt skötselbehov.

  Mer om färdig ängsmatta »

  Färdig ängsmatta odlas av Veg Tech

  GardLiner – rabattstöd

  Används för att rama in och separera rabatter och olika material. Ett stilrent rabattstöd som förhöjer upplevelsen i parker, planteringar och i övriga gröna miljöer.

  Mer om GardLiner rabattstöd »

  Rabattstöd GardLiner

  Markarmering – Pelleplatta

  En populär körbar markarmering som används i flera olika
  miljöer. Den har dubbelt så hög vattengenomsläpplighet
  jämfört med traditionell gräsarmerad betong.

  Mer om Pelleplatta »

  Pelleplatta markarmeringsplatta

  Perenn- & buskmatta

  Färdigodlade mattor av marktäckande perenner ger direkt
  en snygg rabatt. De täta marktäckande arterna hjälper till
  att hålla ogräset borta. Perennmattor lämpar sig utmärkt i
  anläggningar med höga krav på estetik och finish.

  Mer om perennmatta »

  Perennmatta 10-tal olika arter odlas av Veg Tech

  Sedum på mark och mur

  Vi erbjuder egenodlade sedummattor. Miljövänligt och unikt till stora som små ytor. Artblandningens utseende och sammansättning kan variera under olika årstider och beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck och nederbörd. En perfekt marktäckare!

  Mer om sedum på mark och mur »

  Sedummatta från Veg Tech

  Växtskärmar med murgröna

  Används för att skapa insynsskydd och avskärmning eller för att göra spännande gestaltningar i trädgårdar och parker. Tätt och grönt från första dagen.

  Mer om växtskärmar med murgröna »

  Växtskärm

  Ängsfröblandning

  Högkvalitativa svenska ängsfröblandningar som lämpar sig
  för olika typer av miljöer. Första året kan man inte räkna med
  någon tät och blommande äng. Efter 2-3 år är ytan mer till-
  talande och blomningen rikare. För en snabbare start rekommenderas att kombinera med en andel blomsteråkerfrö eller med örtpluggplantor.

  Mer om ängsfröblandningar »

  Veg Techs ängsfröer för olika markmiljöer

  Örtpluggplantor

  Komponera en yta med olika örtpluggplantor för att skapa,
  återskapa eller bevara naturliga miljöer. Från torra och branta
  slänter till fuktiga och flacka ytor. Blommor och ängar lockar till sig ett varierat djurliv exempelvis fjärilar och humlor även i ett tät-
  bebyggt område.

  Mer om örtpluggplantor »

  Örtpluggplantor från svenska floran