Vattenmiljöer

  Vattenmiljöer

  Maxipluggplantor i damm

  Svenskodlade växter från naturen skapar multifunktionella lösningar för vattenrening.

  Användningsområde:

  • Erosionsskydda utsatta strandpartier från vågor och strömmande vatten
  • Vattenrening i exempelvis översilningsytor och efterpoleringsdammar
  • Reducera föroreningar i vattendrag
  • Skapa biologisk balans i olika typer av dammar
  • Minska risken för algbildning
  • Prydnadsvegetation i trädgårds- och parkdammar
  • Vegetation skapar en barriär mellan människa och vatten vid strandkanten (säkrare miljö)

  Flytande våtmark

  – yteffektiv partikelavskiljning

  • Ger möjlighet till kväverening
  • Vid nyanläggning eller komplettering
  • Moduler som kan kopplas ihop till större enheter, mått 1 × 2 meter


  Används till: Renings- och prydnadsdammar, sjöar, vattendrag

  Mer om flytande våtmark »

  Flytande våtmark förbättrar vattenkvalitén i dammar och sjöar

  Fukttålig ängsmatta

  – färdigodlad med fuktängsväxter

  • Biologisk mångfald för fuktig/blöt mark, ej stående vatten
  • Erosionsskydd vid nyetablering
  • Mattor med örter och gräs, mått 1 × 0,8 meter


  Används till: Torra dammar, översilningsytor, flacka strandpartier, våtmarker

  Mer om fukttålig äng »

  Fuktäng odlad av Veg Tech

  Maxipluggplantor

  – skräddarsy din strand- och vattenvegetation

  • Kan planteras direkt i kross
  • Vid nyanläggning eller komplettering
  • Odlas i naturfibrer, 1 liter krukvolym


  Används till: Renings- och prydnadsdammar, våtmarker

  Mer om maxipluggplantor »

  Maxipluggplantor för vattenmiljöer

  Strandmatta

  – färdigodlad växtmatta med strandkantsvegetation

  • Erosionsskydd vid nyetablering
  • Erosionsskydd mot näringsläckage
  • Odlas i naturfibrer, mått 1 × 2 meter


  Används till: Renings- och prydnadsdammar, sjöar, vattendrag, våtmarker.

  Mer om strandmatta »

  Strandmatta odlade av Veg Tech används i vattenmiljöer

  Strandrulle

  Växterna odlas i en tät sammanvävd rulle av kokosfiber.
  Vid leverans är växterna och rotsystemet väletablerade i
  kokosrullen. Strandrullen kan etableras i tuffa miljöer.
  Det runda formatet på strandrullen gör den lättplacerad
  vid branta slänter jämfört med strandmatta.

  Mer om strandrulle »

  Strandrullar odlade av Veg Tech används i vattenmiljöer

  Örtpluggplantor för vatten

  Veg Tech odlar plantor med svenska arter som passar för olika typer av vattenmiljöer. Örtpluggplantor passar att plantera i fukt- och sumpzoner.

  Mer om örtpluggplantor i vattenmiljöer »

  Örtplugg odlade av Veg Tech för vattenmiljöer