Vatten

Veg Tech erbjuder en mängd smarta växtprodukter för etablering till olika vattenmiljöer. Naturanpassade erosionsskydd som strandmattor och strandrullar kan erosionsskydda vattendrag längs stränder.

Hur kan vattenvegetationen användas?

Pil  Erosionsskydd för att skydda utsatta strandpartier från vågpåverkan och strömmande vatten.
Pil  Vattenrening i exempelvis översilningsytor och efterpoleringsdammar
Pil  Minimera föroreningar i vattendrag
V  Skapa biologisk balans i olika typer av dammar
Pil  För att minska risken för alger
V  Prydnadsvegetation i trädgårds- och parkdammar 

Strandamatta skydda strandkantenStrandrulle erosionsskyddMaxipluggplantor odlade i Småland

 

ÖrtpluggplantorÄngsmatta i fuktiga lägenFlytande våtmark

 

Flytande växtöTräspikKokosnät erosionsskydd

 

Inspireras av olika projekt och systemlösningar »

 

Strandmatta, Strandrulle, Maxipluggplantor, Örtpluggplantor, Fuktäng, Flytande våtmark, Flytande växtö, Träspik, Kokosnät

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen » 

Växter gynnar vårt värdefulla vatten. 


 Dagvattenbroschyr »