Hur används våra produkter?

Vattenvegetation möter teknik i infrastruktur och landskapsbyggande. Med Vegetation i olika former kan användas för att lösa tekniska problem. I våra systemlösningar använder vi växternas naturliga egenskaper för att motverka problem som exempelvis vattenföroreningar och erosion.

Erosionsproblem
Kan uppstå om havs- och sjöstränder eroderas av vågor. Älv- och åstränder påverkas av strömmande vatten samt olika typer av jordar som eroderas av vind eller nederbörd. I många fall är erosion en naturlig process där naturens krafter försöker jämna ut hinder eller motstånd i dess väg. Erosionsproblem är kan också vara skapade av människan som vågerosion från båttrafik eller att konstgjorda vattendrag och slänter inte utformats på ett erosionssäkert sätt.

Klimatförändringarna skapar akuta erosionsproblem
Vi har på senare tid sett hur den snabbt förändrade klimatsituationen ställer nya krav på hur mark- och vattenbyggnation kan utföras. Havs- och sjöstränder som tidigare legat opåverkade äts nu plötsligt upp av höststormarna och stora nederbördsmängder gör att vattendrag når rekordhöga nivåer som riskerar att underminera bebyggda områden. I många fall är det svårt att gardera sig mot de enorma naturkrafterna, men med god planering och smarta system menar vi att en hel del problem kan förebyggas.

Se olika exempel »

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

 

plantera maxiplugg
Plantering av maxiplugg i ny damm på Linneberga avfallsanläggning.

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

Vi hjälper våra kunder att skapa grönare omgivningar för den framtida gröna staden. Med vårt breda sortiment av högklassiga växtsystem förser vi kunder i hela norden.