Dagvattendammar i staden

Här visas två exempel där öppna system för dagvattnet och goda möjligheter till fördröjning och infiltration direkt i de områden där nederbörden faller skapar grunden till en hållbar och modern dagvattenhantering.

Västra Hamnen, Malmö

Dagvatten i området Västra Hamnen i Malmö samlas bl a upp i ett öppet kanal- och dammsystem. Växternas goda tillväxt visar att det finns gott om näring i vattnet, som fångas effektivt upp av växtligheten istället för att rinna vidare till recipienten.
Västra hamnen damm

Lysholtsparken, Vejle

Ett spännande kontorsområde där arkitektur, natur och infrastruktur samspelar för att skapa en god miljö. Ett nytt vattendrag har byggts som kärnan i det nya området. Vattendraget är uppbyggt av enskilda avgränsade dammar och avslutas med en vattentrappa. Veg Tech har stått för leverans och montage av färdiga ängsmattor, strandmattor, strandrullar.
Lysholtsparken

Dagvattenanläggning och planteringar
Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

Vi hjälper våra kunder att skapa grönare omgivningar för den framtida gröna staden. Med vårt breda sortiment av högklassiga växtsystem förser vi kunder i hela norden.