Örtpluggplantor

Många arter för naturliga miljöer

Veg Tech har ett mycket stort sortiment av örtpluggplantor för olika typer av vattenmiljöer. Växterna har svenskt ursprung och klarar därför klimatet och passar naturligt in i de flesta miljöer.

- Rotsystemet är 9 cm djups och 4 cm i diamater
- Levereras i krukset (brätten) om 40 plantor
- Plantera 8-10 plantor/m²
- Krukvolymen är 93cm³/planta
- Örtpluggplantor finns för både mark och vattenmiljöer

örtpluggplantor

Hur planterar man?

Det är viktigt att rätt art hamnar på rätt nivå i förhållande till medelvattennivån. I artlistan över de olika pluggplantorna beskrivs de ungefärliga idealdjupen för respektive art. Det största urvalet av arter finns i fuktzonen eller sumpzonen och det är även så fördelningen ser ut i naturen.

Smörblomma Veg tech örtpluggplantor

 

Det kan vara svårt att plantera örtpluggplantor i ett vattendjup som överstiger ca 10 centimeter. Det finns en risk att plantorna inte fäster ordentligt i bottnen och att de flyter upp direkt efter planteringen. Det är därför en stor fördel om man har möjlighet att sänka vattennivån en tid före planteringen. Underlaget som plantan skall planteras i blir då stadigare och plantan får lättare att fästa ordentligt. Efter planteringen kan sedan vattennivån långsamt höjas igen.
Om det finns en risk för att området som skall planteras kommer utsättas för vågor eller strömmande vatten bör du istället välja maxipluggplantor ».

Växterna har svenskt ursprung och klarar därför klimatet och passar naturligt in i de flesta miljöer.


Odling av Örtplugg
Veg Tech odlar 60-tal olika arter med örter från vi
lda floran.

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

Bläddra i katalogen »

 

Örtpluggplantor i brätte

Pluggplantor

Här planterar Veg Techs personal örtplugg med arten vass. För att plantera snabbt och enkelt används planteringssystem.

Pdf ikon Artlista »
Örtpluggplantor Plantera enkelt »

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

Vi hjälper våra kunder att skapa grönare omgivningar för den framtida gröna staden. Med vårt breda sortiment av högklassiga växtsystem förser vi kunder i hela norden.