Örtpluggplantor

örtpluggplantorVeg Tech har ett mycket stort sortiment av örtpluggplantor för olika typer av vattenmiljöer. Växterna har svenskt ursprung och klarar därför klimatet och passar naturligt in i de flesta miljöer.

 

Produktfakta


- Rotsystemet är 9 cm djupt och 4 cm i diameter
- Levereras i brätten om 40 plantor
- Plantera 8-10 plantor/m²
- Krukvolymen är 93cm³/planta

Finns även örtplugg för markmiljöer »

Hur planterar man?


Smörblomma Veg tech örtpluggplantorDet är viktigt att rätt art hamnar på rätt nivå i förhållande till medelvattennivån. Det största urvalet av arter finns i fuktzonen eller sumpzonen och det är även så fördelningen ser ut i naturen. 

Det kan vara svårt att plantera örtpluggplantor i ett vattendjup som överstiger ca 10 centimeter. Det finns en risk att plantorna inte fäster ordentligt i bottnen och att de flyter upp direkt efter planteringen. Det är därför en stor fördel om man har möjlighet att sänka vattennivån en tid före planteringen. Underlaget som plantan skall planteras i blir då stadigare och plantan får lättare att fästa ordentligt. Efter planteringen kan sedan vattennivån långsamt höjas igen.
Om det finns en risk för att området som skall planteras kommer utsättas för vågor eller strömmande vatten bör du istället välja maxipluggplantor ».

Växterna har svenskt ursprung och klarar därför klimatet och passar naturligt in i de flesta miljöer.


Odling av Örtplugg
Veg Tech odlar olika arter med örter från vi
lda floran.

Inspireras av olika projekt och systemlösningar »

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen » 


Veg Techs personal planterar örtplugg med arten vass. För att plantera snabbt och enkelt används planteringssystem.

Artlista och anläggning »
Plantera enkelt »