Strandmatta®

StrandmattorEn prefabricerad växtmatta som produceras med olika växtblandningar och i olika storlekar. Mattan innehåller växtarter från den svenska floran och odlas i en stark stomme av sammanvävd kokosfiber. Veg Techs strandmatta® innehåller ingen jord utan växterna växer direkt i kokosfibrerna. Detta gör att man slipper lös jord som kan tillföra onödig näring till vattnet. 

Strandmattor i dagvattendamm

Kombinationen av olika växtarter gör att de passar för varierande miljöer och förhållanden. De större mattorna passar bra i större dammbyggnadsprojekt och i tuffa vattenmiljöer som är utsatta för vågor, erosion eller strömmande vatten och den mindre modellen är anpassad för den lilla prydnadsdammen.
Den odlas under 1,5 växtsäsong och vid leverans är den välrotad och sammanväxt.
Höjd: 10-15 cm.

Välj modell efter ändamål

M1 Prydnad.
Passar till: Prydnad och baddammar.
Artikelnr: 1-11044
Mått: 0,4 × 1,2m

S3 Standard.
Passar till: Dagvattendammar, prydnad och erosionsskydd, blommande
och tåliga arter.
Artikelnr: 1-11074
Mått: 1 × 2m

S4 Vattenrening.
Passar till: Vattenrening, dagvattendammar och efterpoleringsdammar,
kraftiga och tåliga arter.
Artikelnr: 1-11076
Mått: 1 × 2m

S5 Saltvatten.
Passar till: Prydnad, erosionsskydd vid havsstränder, salttåliga växter
Artikelnr: 1-11075
Mått: 1 × 2m

S6 Mångfald NY. 
Passar till: Prydnad, erosionsskydd, återskapande av strandlinje, även för
djupare vatten, välkomnar pollinatörer.

Artikelnr: 1-11071
Mått: 1 × 2m

Användningsområden

tom Som erosionsskydd i utsatta vattenmiljöer
tom Vid restaurering av vattenmiljöer
tom Vid nybyggnation av dammar och vattendrag
tom Då ett färdigt resultat från första dagen prioriteras

Fördelar

tom Fördröjer och förbättrar vattenkvalité
tom Enkel montering och minimal skötsel 
tom Ger ett färdigt resultat från dag ett 


Strömparken - strandmattaStrömparken i Norrköping
Veg Tech fick uppdraget att anlägga en mängd strandmattor, fuktängsmattor och maxipluggplantor i strömparken i Norrköping. En fin oas för alla Norrköpingsbor.
Film strömparken Se film »

 

Inspireras av olika projekt och systemlösningar »

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »


Pdf ikon Modeller och montering »

 

Montage av strandmatta
Montage av strandmatta.

 

Strandamtta
S6 -Leveransklar strandmatta