Strandrullar

Snabbetablerat erosionsskydd

Strandrullen är en prefabricerad växtrulle med olika blandningar av vattenväxter som är färdig att etableras i olika vattenmiljöer. Växterna är odlade i en tätt sammanvävd rulle av kokosfiber. Vid leverans är växterna väl tillväxta och deras rotsystem väletablerat i kokosrullen. De välutvecklade växterna gör tillsammans med den starka, armerande kokosrullen att Strandrullen kan etableras även i miljöer utsatta för vågor eller strömmande vatten.

Strandrullen innehåller ingen jord utan växterna växer direkt i kokosfibern. Detta gör att man slipper lös jord som kan tillföra onödig näring till vattnet. Formatet på strandrullen gör att den kan vara mer lättplacerad jämfört med strandmattor om det är mycket branta stränder. Det är också vanligt att strandrullen läggs ut i kombination med strandmattor där stranden är hårt påverkad av vågerosion.

Strandrulle
Naturanpassade erosionsskydd, Norra kyrkogården i Visby
Med strandrullar skyddas kanalens kant mot erosion.

Många användningsområden

Den rullformade stommen gör att strandrullen fungerar som ett effektivt skydd i hårt erosionsutsatta strandpartier. Det behändiga formatet gör också att strandrullen är populär som kantvegetation i exempelvis park- och trädgårdsdammar.

tom Snabbetablerad
tom Vid mycket strömmande vatten
tom Där slänter är branta
tom Då ytan är begränsad vid montering
tom Då ett färdigt resultat direkt från första dagen prioriteras


Tillbehör:
Förankringsfäste trä »
Inspireras av olika projekt och systemlösningar »