Strandrulle®

Monteras enkelt i strandkanter
Strandrullen är en prefabricerad växtrulle med olika blandningar av vattenväxter från vår svenska flora. Växterna odlas i en tät rulle av kokosfiber. Vid leverans är vegetation och rotsystem välutvecklade i kokosrullen. Strandrullen lämpar sig att etableras i miljöer utsatta för vågor och strömmande vatten. Formatet gör att den är lättplacerad i branta slänter jämfört med en strandmatta. En strandrulle kan kombineras med en strandmatta där stranden är hårt påverkad av vågerosion. Vid leverans är växterna och rotsystemet väletablerat i kokosrullen. 

Strandrulle
Strandrullar skyddar kanalens kant mot erosion, Norra kyrkogården i Visby.

Användningsområden


Den rullformade stommen gör att strandrullen fungerar som ett effektivt skydd i kanten på hårt erosionsutsatta strandpartier. Det behändiga formatet gör också att strandrullen är populär som kantvegetation i exempelvis park- och trädgårdsdammar.

tom Snabbetablerad
tom Vid mycket strömmande vatten
tom Där slänter är branta
tom Då ytan är begränsad vid montering
tom Då ett färdigt resultat direkt från första dagen prioriteras

Produktfakta


Strandrulle - R1 Mångfald, prydnad. Blommande arter hela säsongen.
Passar till: Erosionsskydd, återskapande av strandlinje i skogsmiljö
Artikelnr: 1-11019
Mått: 0,3 × 2 m

Strandrulle - R2 Vattenrening. Tåliga och starkt växande arter
Passar till: Erosionsskydd vid stor vågpåverkan.
Artikelnr: 1-11079
Mått: 0,3 × 2 m


Tillbehör:
Förankringsfäste trä »
Inspireras av olika projekt och systemlösningar »