Strandrulle®

En prefabricerad växtrulle med olika blandningar av vattenväxter som monteras i olika typer av vattenmiljöer. Växterna är odlade i en tät sammanvävd rulle av kokosfiber vid vår anläggning i Småland. Vid leverans är växterna och rotsystemet väletablerat i kokosrullen. Strandrullen kan etableras i tuffa miljöer utsatta för vågor eller strömmande vatten.

Vid branta stränder är formatet på strandrullen mer lättplacerad jämfört med en strandmatta. En fördel är att växterna växer direkt i stommen och ingen onödig jord tillförs som kan ge extra näring till vattnet.  

Strandrulle
Naturanpassade erosionsskydd, Norra kyrkogården i Visby
Med strandrullar skyddas kanalens kant mot erosion.

Många användningsområden

Den rullformade stommen gör att strandrullen fungerar som ett effektivt skydd i kanten på hårt erosionsutsatta strandpartier. Det behändiga formatet gör också att strandrullen är populär som kantvegetation i exempelvis park- och trädgårdsdammar.

tom Snabbetablerad
tom Vid mycket strömmande vatten
tom Där slänter är branta
tom Då ytan är begränsad vid montering
tom Då ett färdigt resultat direkt från första dagen prioriteras

Produktfakta

R1 Mångfald, prydnad. Blommande arter hela säsongen.
Passar till: Erosionsskydd, återskapande av strandlinje i skogsmiljö
Artikelnr: 1-11019
Mått: 0,3 × 2 m

R2 Vattenrening. Tåliga och starkt växande arter
Passar till: Erosionsskydd vid stor vågpåverkan.
Artikelnr: 1-11079
Mått: 0,3 × 2 m


Tillbehör:
Förankringsfäste trä »
Inspireras av olika projekt och systemlösningar »