Vattenmiljöer

Veg Tech erbjuder en mängd smarta växtprodukter för etablering till olika vattenmiljöer. Naturanpassade erosionsskydd som strandmattor och strandrullar kan erosionsskydda vattendrag längs stränder.

Hur kan vattenvegetationen användas?

Pil  Erosionsskydd för att skydda utsatta strandpartier från vågpåverkan och strömmande vatten.
Pil  Vattenrening i exempelvis översilningsytor och efterpoleringsdammar
Pil  Minimera föroreningar i vattendrag
V  Skapa biologisk balans i olika typer av dammar
Pil  För att minska risken för alger
V  Prydnadsvegetation i trädgårds- och parkdammar 

 

naturanpassade erosionsskydd
Flytande våtmark i kanal vid Pålsjö, Helsingborg

dagvattendamm
Maxipluggplantor i dagvattendamm Vikaholm, Växjö

vatten i staden, algbildning
Vegetation motverkar algbildning. Torgdammar i Västra hamnen, Malmö

vattenrening, dagvatten, parkdammNaturanpassade erosionsskydd med vattenrenande effekt - Strandmattan gör jobbet! Strömparken i Norrköping

 

Flytande öar, Vegetationsmattor, Växtrulle, Plantor för vattenmiljöer, Ängsmatta, Växtval för infiltrationsbäddar, Träspik, Erosionsnät

 

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.