Hur används våra produkter?

Vattenvegetation möter teknik i infrastruktur och landskapsbyggande
Vegetation i olika former kan användas för att lösa tekniska problem. I våra systemlösningar använder vi växternas naturliga egenskaper för att motverka problem som exempelvis vattenföroreningar och erosion.

Växande problem med erosion
Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer och av olika anledningar. Det kan exempelvis röra sig om havs- och sjöstränder som eroderas av vågor, älv- och åstränder som påverkas av strömmande vatten samt olika typer av jordar som eroderas av vind eller nederbörd. I många fall är erosion en naturlig process där naturens krafter försöker jämna ut hinder eller motstånd i dess väg. Många erosionsproblem är också direkt skapade av människan som exempelvis vågerosion från båttrafik eller att konstgjorda vattendrag och slänter inte utformats på ett erosionssäkert sätt.

Klimatförändringarna skapar akuta erosionsproblem
Vi har på senare tid sett hur den snabbt förändrade klimatsituationen ställer helt nya krav på hur mark- och vattenbyggnation kan utföras. Havs- och sjöstränder som tidigare legat opåverkade äts nu plötsligt upp av höststormarna och stora nederbördsmängder gör att vattendragen når rekordhöga nivåer som riskerar att underminera bebyggda områden. I många fall är det svårt att gardera sig mot de enorma naturkrafterna, men med god planering och smarta system menar vi att en hel del problem kan förebyggas.

Se olika exempel »

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

 

plantera maxiplugg
Plantering av maxiplugg i ny damm på Linneberga avfallsanläggning.

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.