Dagvattendammar i staden

Här visas två exempel där öppna system för dagvattnet och goda möjligheter till fördröjning och infiltration direkt i de områden där nederbörden faller skapar grunden till en hållbar och modern dagvattenhantering.

Västra Hamnen, Malmö

Allt dagvatten i området Västra Hamnen i Malmö samlas upp i ett öppet kanal- och dammsystem. På vänstra bilden syns hur stuprören mynnar i en betongränna som leder vattnet till områdets dammar. Den goda tillväxten hos vattenvegetationen visar att det finns gott om näring i vattnet. Näringen fångas effektivt upp av växtligheten istället för att rinna vidare till recipienten.
Västra hamnen damm
Öppna kanaler Västra hamnen

Lysholtsparken, Vejle

Ett spännande kontorsområde där arkitektur, natur och infrastruktur samspelar för att skapa en god miljö. Ett nytt vattendrag har byggts som kärnan i det nya området. Vattendraget är uppbyggt av enskilda avgränsade dammar och avslutas med en vattentrappa. Veg Tech har stått för leverans och montage av färdiga ängsmattor, strandmattor, strandrullar samt EPDM gummiduk.
Lysholtsparken

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.