Naturlig rening av dagvatten

Nu testar Växjö kommun flytande våtmarker! 

När regnet faller, sköljs föroreningar som till exempel finns på gator och tak till dammar och sjöar. Föroreningar i vattnet kan drabba både människor, djur och även växter.

En stor del av dagvattnet i Växjö kommun renas delvis i dammar, diken, kanaler eller våtmarker innan det släpps ut i en sjö eller ett vattendrag. Förutom att detta är bra för miljön, är det också ofta vackert med vatteninslag i stadsmiljön.
En vanlig lösning för att hantera och rena dagvatten är att skapa fördröjningsdammar.
I det här fallet är det lagunerna vid Strandbjörket som ska se till att dagvattnet renas och långsamt tar sig till recipienten som är Växjösjön. För att förbättra den naturliga reningen av dagvattnet vid Växjösjön, testar Växjö kommun i samarbete med Veg Tech AB konstgjorda flytande våtmarker. Den här nya teknologin innebär att öar (storleken och formen kan ändras) byggs upp av återvunnen porös PET plast. På dessa öar planteras växter som tvingas ta all sin näring ur vattnet eftersom de inte kan rota sig på sjöbotten.

flytande våtmark i Växjö
Plantering av flytande våtmark i Växjö

På rotgardinerna som hänger ner i vattnet och på den porösa plasten som utgör
öns stomme lever mikroorganismer. Växterna och mikroorganismerna tar inte bara upp näringsämnen utan även föroreningar som tungmetaller och bekämpningsmedel på samma biologiska sätt som sker i naturliga våtmarker. Förutom att flytande våtmarker förbättrar vattenkvalitén är de ett naturligt inslag i landskapet samtidigt som de skapar en naturlig livsmiljö för fåglar och smådjur.

Vid discokulan i växjösjön finns nu fyra stycken flytande våtmarksöar
Vid discokulan i växjösjön finns nu fyra stycken flytande våtmarksöar.

 

Fakta

Antal öar: 4 st
Yta: 3,25 m²/st

Ö1 - Fuktälskande perenner:
Primula florindae - sommarviva, Lysichiton americanus -
skunkkalla, Rheum palmatum - flikrabarber m.fl.

Ö2 - Kulturväxter vatten:
Lysichiton camschatcensis - vit skunkkalla, Brunnera
macrophylla - kaukasisk förgätmigej, Hosta sieboldiana -
daggfunkia, Veronicastrum virginicum - kransveronika m.fl.

Ö3 - Veg Tech prima:
Butomus umbellatus - blomvass, Myosotis scorpioides -
äkta förgetmigej, Lythrum salicaria - fackelblomster, Calla
palustris - kabbleka, Eriophorum angustifolum - ängsull
m.fl.

Ö4 - Öblandning:
Alchemilla mollis - daggkåpa, Dryopteris filix-mas - träjon,
Veg Tech Aquilegia vulgaris - akleja, Molinia caerulea - blåtåtel m.fl.

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.